Follow RAD Elc Int. on Telegram

جعبه تقسیم و بردهای توزیع - جعبه های مینیاتوری سری KV - جعبه circuit breaker با جای گلند متریک

 جعبه circuit breaker با جای گلند متریک

جعبه circuit breaker با جای گلند متریک


برند محصول:   Hensel

گروه محصول:   جعبه تقسیم و بردهای توزیع

زیرگروه محصول:   جعبه های مینیاتوری سری KV

ابعاد:   

قیمت:   0

کلمات کلیدی:   جعبه circuit breaker، جعبه circuit breaker با جای گلند متریک، جعبه circuit breaker سری KV,  اشتراک گذاری:        

  توضیحات:

  مشخصات:

  🔷 دارای درب شفاف بسیار محکم

  🔷 دارای پوشش محافظتی قابل برداشته شدن

  🔷 برای نصب تجهیزات ریل DIN

  🔷 کلاس حفاظتی: II

  🔷 ولتاژ نامی عایق Ui = 400 V a.c

  🔷 رنگ: خاکستری

  🔷 IP 65

   

   

  پارت نامبر

  ابعاد

  ظرفیت توان تلفاتی

  شماتیک

   

  KV 7103

  Width: 102 mm

  Height:197 mm

  Depth:92 mm

   

  Pde = 10 watts at 30 K according to EN 60670-24

   

  KV 6103

  Width: 102 mm

  Height:197 mm

  Depth:92 mm

   

  Pde = 10 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 6103

   

  KV 7104

  Width: 126 mm

  Height:228 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 12 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 7104

   

  KV 6104

  Width: 126 mm

  Height:228 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 12 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 6104

   

  KV 7106

  Width: 146 mm

  Height:238 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 13 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 7106

   

  KV 6106

  Width: 146 mm

  Height:238 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 13 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 6106

   

  KV 7109

  Width: 200 mm

  Height:238 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 16 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 7109

   

  KV 6109

   

  Width: 200 mm

  Height:238 mm

  Depth:111 mm

   

  Pde = 16 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 6109

   

  KV 9112 M

   

  Width: 295 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 26 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9112 M

   

  KV 8112 M

  Width: 295 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 26 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8112 M

   

  KV 9118 M

  Width: 403 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 33 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9118 M

   

  KV 8118 M

  Width: 403 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 33 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8118 M

   

  KV 9224 M

  Width: 458 mm

  Height:295 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 31 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9224 M

   

  KV 8224 M

  Width: 458 mm

  Height:295 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 31 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8224 M

   

  KV 9236 M

  Width: 403 mm

  Height:483 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 38 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9236 M

   

  KV 8236 M

  Width: 403 mm

  Height:483 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 38 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8236 M

   

  KV 9336 M

  Width: 295 mm

  Height:583 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 35 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9336 M

   

  KV 8336 M

  Width: 295 mm

  Height:583 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 35 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8336 M

   

  KV 9448 M

  Width: 295 mm

  Height:708 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 43 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9448 M

   

  KV 8448 M

  Width: 295 mm

  Height:708 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 43 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8448 M

   

  KV 9354 M

  Width: 403 mm

  Height:630 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 50 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 9354 M

   

  KV 8354 M

  Width: 403 mm

  Height:630 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 50 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 8354 M

   

  KV 1512 M

  Width: 295 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 26 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 1512 M

   

  KV 1612 M

  Width: 295 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 26 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 1612 M

   

  KV 1518 M

  Width: 403 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 33 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 1518 M

   

  KV 1618 M

  Width: 403 mm

  Height:333 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 33 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 1618 M

   

  KV 2524 M

  Width: 295 mm

  Height:458 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 31 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 2524 M

   

  KV 2624 M

  Width: 295 mm

  Height:458 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 31 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 2624 M

   

  KV 2536 M

  Width: 403 mm

  Height:483 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 38 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 2536 M

   

  KV 2636 M

  Width: 403 mm

  Height:483 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 38 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 2636 M

   

  KV 3536 M

  Width: 295 mm

  Height:583 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 35 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 3536 M

   

  KV 3636 M

   

  Width: 295 mm

  Height:583 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 35 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 3636 M

   

  KV 4548 M

  Width: 708 mm

  Height:295 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 43 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 4548 M

   

   

  KV 4648 M

  Width: 295 mm

  Height:708 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 43 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 4648 M

   

  KV 3554 M

  Width: 403 mm

  Height:630 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 50 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 3554 M

   

  KV 3654 M

  Width: 403 mm

  Height:630 mm

  Depth:129 mm

   

  Pde = 50 watts at 30 K according to EN 60670-24

  KV 3654 M

  محصولات مشابه

   جعبه circuit breaker با جای گلند متریک

  جعبه circuit breaker با جای گلند متریک

  جعبه circuit breaker با فلنج برای ورودی کابل

  جعبه circuit breaker با فلنج برای ورودی کابل

  جعبه تقسیم 3-54 ماژول

  جعبه تقسیم 3-54 ماژول

  جعبه circuit breaker با IP54 با ورودی الاستیک

  جعبه circuit breaker با IP54 با ورودی الاستیک

  تماس با ما

  شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575